حضور فرامرزی فرماندار شهرستان نقده در سامد و پاسخگویی به سوالات شهروندان

حضور فرامرزی فرماندار شهرستان نقده در سامد و پاسخگویی به سوالات شهروندان

صبح امروز فرامرزی فرماندار شهرستان نقده، با حضور در سامانه سامد(سامانه ارتباط مردم و دولت) پاسخگوی مطالبات شهروندان محترم بصورت تلفنی بود.

لازم به ذکر است، شهروندان محترم می توانند با شماره تلفن 111 تماس گرفته و شکایات، انتقادات، گزارشات، طرح ها و ایدا های خود را مطرح نمایند.