آئین تودیع و معارفه رئیس مخابرات شهرستان نقده برگزار شد

آئین تودیع و معارفه رئیس مخابرات شهرستان نقده برگزار شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری نقده، ظهر امروز آئین تودیع و معارفه رئیس مخابرات، با حضور فرامرزی فرماندار شهرستان ومحب علی معاون شبکه مخابرات استان آذربایجان غربی برگزار شد.
در این مراسم از زحمات سلطان نژاد رئیس پیشین تقدیر و قدردانی بعمل آمد و بازمانی با حکم مدیرکل مخابرات استان آذربایجان غربی بعنوان رئیس مخابرات شهرستان نقده منصوب شد.
فرامرزی فرماندار شهرستان در این مراسم اظهار داشت: می بایست نگاه مدیران، نگاه ملی و در جهت رفع مشکلات و توسعه شهرستان باشد.
ضروریست مسئولین شهرستان در حوزه کاری خود و در حد وسع و توان، در جهت عملیاتی شدن بیانیه گام دوم انقلاب مقام معظم رهبری(مد)، تلاش و برنامه ریزی نمایند.