اطلاعیه شماره یک شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستان در مورد بارش ها

با حمد و سپاس به درگاه حضرت حق و نظر به بارش رحمت الهی به اطلاع کلیه شهروندان محترم شهرستان نقده میرساند به دلیل احتمال طغیان رودخانه گدار چای و بالقچی¬ چای و بمنظور پیشگیری از خطرات جانی و مالی، از همشهریان محترم تقاضا می شود ضمن رعایت موارد احتیاطی از هرگونه تردد، توقف و اتراق  در بستر و حریم رودخانه و مسیل ها جدا خودداری فرمایند. همچنین اخبار و اطلاعات را از منابع رسمی پیگیری نمایند.

                                                                                     

 

                                                                                                                                               روابط عمومی شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستان نقده