مراکز کمیته امداد برای دریافت کمک های همشهریان محترم شهرستان نقده برای سیل زدگان شمال کشور

به گزارش روابط عمومی فرمانداری نقده و به نقل از روابط عمومی کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان، مراکز دریافت کمک های نقدی و غیر نقدی همشهریان کمیته امداد امام خمینی(ره) بشرح زیر است:

شماره حساب کمک به سیل زدگان شمال کشور 010769749001 نزد بانک ملی ایران و شناسه 880159795

 

پایگاه های ثابت به آدرس:

چادر کمیته امداد واقع در تقاطع  خیابان امام(ره) و خیابان پاسداران

چادر کمیته امداد واقع در مسجد امام جعفر صادق (ع)

مراکز نیکوکاری شهرستان:

مرکز محمد رسول الله، خیابان رسالت روبروی چاپخانه علایی داخل کوچه

مرکز علی اکبر، بلوار بهشتی جنب مسجد حضرت علی اکبر

مرکز نیکوکاری زین العابدین، خیابان شهید سردار روحی، جنب مسجد زین العابدین

مرکز نیکوکاری نسیم رحمت، بلوار شهید بهشتی ساختمان شیخ زاده

مرکز نیکوکاری امام حسن مجتبی(ع)، روستای حسنلو

مرکز نیکوکاری الزهرا(س)، خیابان دانشگاه خیابان استاد شهریار

خیرین یادآور- مسجد جامع اهل تشیع