بازدید فرامرزی فرماندار شهرستان به اتفاق رئیس امور آب نقده از مسیرهای لایروبی رودخانه گدار و بالقچی

بازدید فرامرزی فرماندار شهرستان به اتفاق رئیس امور آب نقده از مسیرهای لایروبی رودخانه گدار و بالقچی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری نقده، صبح امروز 13 اردیبهشت ماه، فرماندار شهرستان به همراه رئیس اداره امور منابع آب نقده از لایروبی مسیر رودخانه روستاهای گلوان، کاروانسرا، تازه قلعه و راهدانه بازدید بعمل آورد.

شایان ذکر است: در سال 98 حدود 13 کیلومتر از مسیر رودخانه لایروبی شده و در ابتدای سال جاری نیز مسیر رودخانه در محدوده روستای گلوان- بالقچی بطول 4 کیلومتر، رودخانه گدار محدوده روستای کاروانسرا بطول حدود 2 کیلومتر و مسیر روستاهای تازه قلعه – راهدانه بطول 2 کیلومتر لای روبی بعمل آمده است.