تاکنون 20 هزار تن گندم توسط 5 مرکز خرید شهرستان از کشاورزان خریداری شده است

به گزارش روابط عمومی فرمانداری نقده، صبح امروز منوچهر شاکر فرماندار شهرستان نقده به اتفاق جمعی از مسوولین از مراکز خرید گندم بازدید بعمل آورد. وی در این بازدید ضمن قدردانی از عوامل خرید گندم بر تسهیل روند خرید از کشاورزان تاکید نمود.

در جریان این بازدید رییس شرکت غله شهرستان در خصوص نحوه خرید گندم، نمونه برداری و آزمایشات مربوطه توضیحاتی ارائه کرد.

لازم به توضیح است: تاکنون در حدود 20 هزار تن گندم توسط 5 مرکز خرید در سطح شهرستان از کشاورزان خریداری شده است.