بازدید مرتضی فرامرزی فرماندار نقده از مجتمع در حال ساخت خرید و فروش خودروی این شهرستان

به گزارش روابط عمومی فرمانداری نقده، مرتضی فرامرزی فرماندار شهرستان بهمراه روسای اداره صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف، از روند ساخت مجتمع خودرویی شهرستان نقده بازدید کرد.

مجتمع خودرویی در حال ساخت شهرستان نقده دارای 100 مغازه با زیربنای حدود 152 متر مربع می-باشد و عملیات اجرایی آن از سال 95 آغاز شده و در حال حاضر حدود 70 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.
شایان ذکر است با بهره بردارای از این پروژه  که بزرگترین مجتمع خودرویی جنوب استان محسوب می شود تأثیر بسیار زیادی در کاهش ترافیک شهرستان خواهد داشت.