آئین معارفه رئیس جدید شرکت گاز شهرستان نقده برگزار گردید:

آئین معارفه رئیس جدید شرکت گاز شهرستان نقده برگزار گردید:
آئین معارفه رئیس جدید شرکت گاز شهرستان نقده با حضور سعیدی معاون بهره برداری شرکت گاز استان و اکبری رئیس بهره برداری شرکت گاز شهرستان های استان آذریایجان غربی در محل دفتر فرماندار نقده برگزار شد.

آئین معارفه رئیس جدید شرکت گاز شهرستان نقده با حضور سعیدی معاون بهره برداری شرکت گاز استان و اکبری رئیس بهره برداری شرکت گاز شهرستان های استان آذریایجان غربی در محل دفتر فرماندار نقده برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان نقده، فرامرزی فرماندار شهرستان در این مراسم تغییر و تحول را امری عادی در مدیریت عنوان کرد و گفت تغییر در هر نهادی باید زمینه شکوفایی، پویایی، بالندگی و نوآوری را فراهم نماید.

فرامرزی از عملکرد خوب خلیلی رئیس پیشین شرکت گاز شهرستان و زحمات وی در طول سال های تصدی این پست تقدیر کرد. وی در ادامه تعداد روستاهای دارای گاز شهرستان را 63 روستا عنوان کرد و از صمدلو رئیس جدید شرکت گاز شهرستان خواست که با نوآوری و با جدیت بیش از پیش در راستای ارائه خدمات به شهروندان وتحقق حقوق شهروندی و تکریم مردم تلاش نماید.

سعیدی معاون بهره برداری شرکت گاز استان آذربایجان غربی در این نشست گفت: همه ما وظیفه داریم در راستای اهداف سازمان قدم برداریم و برای رشد و توسعه کشور با تمام توان تلاش کنیم. وی در ادامه با اشاره به تأکیدات وزیر نفت مبنی بر تغییر و تحول و جابجایی در مدیریت بیان کرد: مدیرانی که بیش از چهار سال در حوزه کاری خود مشغول به کار هستند باید تغییر یابند و در حوزه دیگری مشغول به فعالیت شوند. وی در ادامه از زحمات خلیلی رئیس سابق شرکت گاز شهرستان قدردانی کرد. سعیدی گفت: توجه به بحث تکریم ارباب رجوع و خدمت رسانی فوری به مشتریان و حل مشکلات مردم و رضایت آنان از اهداف مهم سازمان است و باید در راستای تحقق آن تلاش کنیم.

در پایان حکم انتصاب صمدلو به عنوان رئیس شرکت گاز شهرستان نقده توسط فرامرزی فرماندار شهرستان به وی اعطا شد.

گفتنی است صمدلو پیش از این مسئولیت ریاست شرکت گاز شهرستان پیرانشهر را بر عهده داشت.

# نظر : 0