بازدید فرماندار نقده بهمراه جمعی از مسئولین از رودخانه گدار چای

به گزارش روابط عمومی فرمانداری نقده، فرامرزی فرماندار شهرستان بهمراه جمعی از مسوولین از مسیل رودخانه گدار چای بازدید کردند.