جلسه کارگروه ستاد تنظیم بازار شهرستان نقده، به ریاست منوچهر شاکر فرماندار شهرستان برگزار شد

صبح امروز جلسه ستاد تنظیم بازار شهرستان، به ریاست فرماندار و با حضور دیگر اعضای ستاد با محوریت بررسی قیمت گوشت قرمز و آجر ماشینی، در محل سالن جلسات فرمانداری تشکیل شد.

صبح امروز جلسه ستاد تنظیم بازار شهرستان، به ریاست فرماندار و با حضور دیگر اعضای ستاد با محوریت بررسی قیمت گوشت قرمز و آجر ماشینی، در محل سالن جلسات فرمانداری تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری نقده، فرماندار شهرستان در ابتدای جلسه بیان داشت: با توجه به شرایط ویژه اقتصادی به علت تحریم ها و همه گیری بیماری کرونا و نوسانات قیمت کالا ها در بازار می بایست درتهیه و توزیع کالاهای اساسی  دقت بیشتری توسط اعضاء کارگروه تنظیم بازار شهرستان صورت گیرد و بازرسی ها در راستای کنترل قیمت ها و جلوگیری از کم فروشی و گران فروشی بصورت مستمر در سطح شهرستان ادامه یابد.

وی در ادامه سخنان خود اظهار داشت: اعضای ستاد مصوبات جلسه را تا کسب نتیجه مطلوب در بازار، با جدیت پیگیری و دنبال کنند.

انوشه رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان نیز گزارشی از بازرسی ها و آخرین وضعیت تأمین کالاهای اساسی شهرستان را ارائه داد.

در پایان پس از بحث و تبادل نظر اعضاء در خصوص تعین قیمت گوشت قرمز و آجر ماشینی و ... تصمیمات مقتضی اتخاذ گردید.