مراکز اسکان نوروزی

مراکزاسکان نوروزی شهرستان نقده برای استفاده مهمانان محترم نوروزی به شرح زیر است:

 

مرکز رفاهی فرهنگیان(خانه معلم نقده): خیابان استاد شهریار- جنب اداره ثبت احوال – مرکز آموزشی و رفاهی فرهنگیان

تلفن مرکز:  35663202-  044

تلفن غذاخوری: 356676800- 044

دبیر اسکان آقای پرمراد: 09144492153

مسئول پذیرش آقای جلالت: 09149399449

مدیرعامل آقای اسماعیلی: 09141490518

 

 

مدرسه مهدیه(نیایش): خیابان ولایت(32 متری قند و شکر) روبروی فضای سبز سروستان

تلفن: 35632230- 044

 

 

هنرستان شهید اسماعیلی: بلوار شهید آیت الله مدرس

تلفن: 35663810-044

 

 

استادیوم تختی(محل اسکان اداره ورزش و جوانان)

مسوول پذیرش آقای نجف زاده 09145583644