تماس با ما

آذربایجان غربی، نقده، میدان جهاد سازندگی، فرمانداری شهرستان نقده

تلفن دفتر فرماندار: 35623790 - 044

دورنگار: 35622529 - 044

روابط عمومی: 35627965 044