آلبوم تصویری / بازدید معاون اجرایی رئیس جمهور از روند اجرای طرح توسعه بیمارستان امام خمینی(ره) نقده