رهبردین: در جذب تسهیلات طرح اقدام ملی مسکن باید پیشرو باشیم

رهبردین: در جذب تسهیلات طرح اقدام ملی مسکن باید پیشرو باشیم
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی گفت: دستگاههای متولی اجرای طرح اقدام ملی مسکن را به گونه ای پیش ببرند که فردا شرمنده مردم نباشیم.

یاسر رهبردین امروز در جلسه شورای مسکن آذربایجان غربی با اشاره به تامین زمین مورد نیاز برای طرح اقدام ملی مسکن در سطح استان، افزود: با آغاز عملیات اجرایی طرح اقدام ملی مسکن در آذربایجان غربی، آماده سازی زیرساخت ها و هماهنگی شرکت های خدمات رسان ضروری است.

وی در ادامه با اعلام اینکه دولت سیزدهم توجه ویژه به تامین مسکن برای مردم دارد، تصریح کرد: اجرای طرح اقدام ملی مسکن به صورت جدی از سوی دستگاههای متولی استان پیگیری شده و شهرداری ها نیز همکاری خود را برای پیشبرد این طرح افزایش دهند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی همچنین با تاکید بر اینکه استان باید در جذب تسهیلات طرح اقدام ملی مسکن پیشرو باشد، افزود: دستگاههای متولی اجرای این طرح را به گونه ای پیش ببرند که فردا شرمنده مردم نباشیم.

رهبردین حذف مشکلات احتمالی از مسیر پیشرفت طرح اقدام ملی مسکن را نیز ضروری دانسته و خاطرنشان کرد: تحویل زمین های مازاد دستگاهها و حمایت از افراد تحت پوشش کمیته امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی در تامین مسکن به صورت جدی پیگیری شود.

وی در پایان، با تاکید بر حمایت از حوزه بازآفرینی شهری در سطح استان، گفت: در حوزه بازآفرینی شهری، به ساخت مدارس، اماکن ورزشی و ... نیز توجه ویژه شود.