فرامرزی در جلسه هم اندیشی سازمان های مردم نهاد زیست محیطی:

محیط زیست و طبیعت بعنوان یک امانت در دست ماست، باید با فرهنگ سازی و برنامه ریزی مناسب در جهت حفظ آن تلاش کنیم

محیط زیست و طبیعت بعنوان یک امانت در دست ماست، باید با فرهنگ سازی و برنامه ریزی مناسب در جهت حفظ آن تلاش کنیم
جلسه هم اندیشی سازمان های مردم نهاد زیست محیطی به ریاست فرامرزی فرماندار شهرستان نقده و با حضور تشکل های شهرستان و دستگاه های تخصصی مرتبط، در محل دفتر فرماندار برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان نقده، فرامرزی با اشاره به آلودگی محیط زیست گفت اگر به این موضوع توجه نشود قطعاً پیامدهای ناگواری برای تمامی انسانها خواهد داشت. وی از طبیعت استان آذربایجان غربی الخصوص شهرستان نقده به عنوان یک نعمت الهی یاد کرد و گفت: این نعمت بزرگ بعنوان امانت در دست ماست و باید با فرهنگ سازی و برنامه ریزی مناسب در جهت حفظ و نگهداری آن تلاش کنیم.  
  وی در ادامه به ظرفیت و قابلیت سازمان های مردم نهاد شهرستان در سطح استانی و کشوری اشاره کرد و گفت: تشکل های مردمی همواره همراه ادارات بوده و در اجرای وظایف قانونی کمک حال ما بوده اند.
فرامرزی افزود: تشکل های زیست محیطی نیز مشارکت خوبی در بحث فرهنگ سازی و نقش بسزایی در تدوین برنامه های زیست محیطی دارند. این تشکل ها می توانند  برنامه ها، طرح ها و راهکارهای خود را جهت پیشبرد اهداف زیست محیطی در سطح شهرستان به ادارات زیربط ارائه نمایند. 
فرماندار شهرستان در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد: می بایست مصرف آب را در سطح شهرستان مدیریت کنیم و در بحث آب های زیرزمینی از استخراج آب از طریق چاه های غیر مجاز جلوگیری شود و کشاورزان را به کاشت محصولات کم آب بر ترغیب کرد.
در این جلسه نمایندگان سازمان های محیط زیستی و ادارات ذیربط، نقطه نظرات خود در خصوص الویت های زیست محیطی شهرستان را ارائه دادند و پس از بحث و تبادل نظر تصمیمات مقتضی اتخاذ شد.