پویش مردمی فرهنگیان و دانش آموزان شهرستان نقده همراه با سراسر کشور جهت کمک به سیل زدگان

پویش مردمی فرهنگیان و دانش آموزان شهرستان نقده همراه با سراسر کشور جهت کمک به سیل زدگان با حضور فرماندار و جمعی از مسئولین و فرهنگیان شهرستان برگزار شد.