گزارش تصویری: خروش مردم شهیدپرور شهرستان نقده در یوم ا... 22بهمن