حضور فرماندار در مزار شهدا و تجدید میثاق با شهدا

 

به گزار رش روابط عمومی فرمانداری نقده، صبح امروز هم زمان با اولین روزهای کاری شاکر سرپرست فرمانداری شهرستان، وی به همراه امام جمعه و اعضای شورای تامین با حضور در مزار شهدا و نثار فاتحه با شهیدان تجدید میثاقی دوباره کردند.