طنین انداز شدن گلبانگ (الله اکبر) و نورافشانی آسمان شهرستان نقده همزمان با چهل و دومین سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی

طنین انداز شدن گلبانگ (الله اکبر) و نورافشانی آسمان شهرستان نقده همزمان با چهل و دومین سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی