سرپرست جدید مدیریت توزیع برق شهرستان نقده معرفی شد

سرپرست جدید مدیریت توزیع برق شهرستان نقده معرفی شد

 

 

به گزارش روابط عمومی فرمانداری نقده، صبح امروز مراسم تودیع و معارفه مدیریت توزیع برق نقده با حضور منوچهر شاکر فرماندار شهرستان، مهندس علینژاد معاون بهره برداری و مهندس صالح نمدی معاون منابع انسانی شرکت توزیع برق استان آذربایجان غربی در محل فرمانداری نقده برگزار شد.

در این مراسم از زحمات و تلاشهای  مهندس حمیدی رئیس پیشین تقدیر و قدردانی بعمل آمد و با حکم مدیرعامل شرکت توزیع برق استان  مهندس بقالی بعنوان سرپرست جدید اداره برق شهرستان نقده منصوب شد.

منوچهر شاکر فرماندار شهرستان در این مراسم ضمن تبریک هفته بسیج اظهار داشت: تعامل و همکاری بین ادارات بخصوص ادارات خدمات رسان زمینه ساز پیشرفت و توسعه شهرستان است.

وی در ادامه ضمن قدردانی از زحمات و تلاش های رئیس پیشین از سرپرست جدید اداره برق شهرستان خواست تا با برنامه ریزی مناسب، تعامل و ارتباط سازنده با مجموعه اداره برق و دیگر ادارات شهرستان در جهت ارائه خدمات مطلوب به شهروندان تلاش نماید.