مراسم تودیع و معارفه مدیر جهاد کشاورزی نقده برگزار شد

مراسم تودیع و معارفه مدیر جهاد کشاورزی نقده برگزار شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری نقده، با حضور فرامرزی فرماندار شهرستان، جلیلی مدیر کل جهاد کشاورزی استان و جمعی از مسوولین ادارات مهندس قره پاپاق مدیر پیشین جهاد کشاورزی نقده تودیع و بازنشسته شد.

رفیعی معاون فنی پیشین این اداره نیز بعنوان سرپرست معرفی شد.