برگزاری مانور سراسری زلزله درمدارس شهرستان نقده

به گزارش روابط عمومی فرمانداری نقده، صبح امروز همزمان با سراسر کشور مانور سراسری زلزله و ایمنی با حضور معاونین فرماندار و جمعی از مسئولین شهرستان در محل دبیرستان شهید محمدرئوف نقده برگزار شد.

هدف از اجرای این مانور، افزایش سطح آگاهی دانش آموزان در مورد زلزله و آمادگی برای انجام واکنش های سریع و صحیح  در برابر آن و همچنین ایجاد فرهنگ ایمنی  و کاهش تلفات و خسارات در برابر زلزله  در مدارس است.