اطلاعیه:

کاهش ساعات کار ادارات ستادی و اجرایی استان

کاهش ساعات کار ادارات ستادی و اجرایی استان

بر اساس مصوبه کارگروه ملی مبارزه با کرونا و تصمیم ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران آذربایجان غربی ساعات کار ادارات ستادی و اجرایی استان شامل واحدهای اداری دستگاه های اجرایی، موسسات آموزش عالی و کادر اداری شهرداری ها از فردا سه شنبه 13 اسفند ۱۳۹۸ لغایت پنجشنبه 15 اسفند ماه از ساعت ۸:۳۰ صبح تا ۱۳ خواهد بود.