سومین جلسه حقوق شهروندی در محل سالن جلسات فرمانداری نقده برگزار گردید.

سومین جلسه حقوق شهروندی در محل سالن جلسات فرمانداری نقده برگزار گردید.
مسئولین شهرستان می بایست جهت تکریم ارباب رجوع و ایجاد رضایت مندی در میان مردم صادقانه تلاش کنند و خود را در برابر مردم پاسگو بدانند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری شهرستان نقده، در این جلسه حبیبی بخشدار مرکزی نقده به رعایت الزامات حقوق شهروندی اشاره کرد و گفت: مسئولین شهرستان می بایست جهت تکریم ارباب رجوع و ایجاد رضایت مندی در میان مردم صادقانه تلاش کنند و خود را در برابر مردم پاسگو بدانند.

 

حبیبی افزود: فلسفه وجودی مسئولین خدمت گزاری به مردم است و با ارائه خدمات صادقانه و نیز پاسخگو بودن در برابر مردم می توان  به وحدت، همدلی و انسجام دست پیدا کرد.

 

در پایان جلسه پس از بحث و گفتگوی اعضای جلسه مقرر شد اعضاء در خصوص تشکیل کمیته های تخصصی اقدام و نسبت به ارائه راهکارهای عملیاتی در تحقق حقوق شهروندی مبادرت نمایند.