فرماندار نقده:

برای پیشگیری از حریق در منابع طبیعی، نظارت جامع براکیپ های اطفاء حریق، دیدبان ها و برنامه ریزی در جهت پیشگیری و پیش بینی برنامه های لازم قبل از حادثه، امری ضروریست

برای پیشگیری از حریق در منابع طبیعی، نظارت جامع براکیپ های اطفاء حریق، دیدبان ها و برنامه ریزی در جهت پیشگیری و پیش بینی برنامه های لازم قبل از حادثه، امری ضروریست
جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران با محوریت اتخاذ تمهیدات پیشگیرانه در خصوص احتمال آتش سوزی در مراتع طبیعی، به ریاست فرامرزی فرماندار شهرستان، در محل سالن جلسات فرمانداری، برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری نقده، فرامرزی فرماندار شهرستان در این جلسه که با حضور اعضای شورا و جمعی از دهیاران برگزار شد، اظهار داشت: با توجه به فرا رسیدن فصل خشک و احتمال وقوع آتش سوزی در مراتع طبیعی، نظارت جامع براکیپ های اطفاء حریق، دیدبان ها و برنامه ریزی در جهت پیشگیری و پیش بینی برنامه های لازم قبل از حادثه، حین حادثه و بعد از حادثه امری ضروریست. بخشداران و دهیاران نیز در این زمینه پای کار باشند.

شایان ذکر است این جلسه با دستور کار پیشگیری از حریق در عرصه ملی با محوریت همکاری برای تصویب ساختار تشکیلات مناسب جهت آمادگی و مقابله با حریق از طریق مبادی ذیربط، مبادرت در تامین تجهیزات و نیروی انسانی مورد نیاز، استفاده از توان و ظرفیت ادارات در هنگام بروز حریق، جلب مشارکت رسانه های محلی بمنظور ارتقاء سطح بینش و دانش عموم جهت پیشگیری و مقابله با حریق در عرصه ملی صبح امروز در محل سالن جلسات فرمانداری تشکیل شد.