بروجنی مدیرکل زندان های استان:

انجمن حمایت از زندانیان نقده از موفق ترین انجمن های سطح استان است

انجمن حمایت از زندانیان نقده از موفق ترین انجمن های سطح استان است
بروجنی گفت: فرد زندانی محصول زندان نیست، عدم کارکردهای صحیح در مجموعه جامعه است که در نهایت منجر به حضور فرد در زندان می شود و در این بین خانواده های این زندانیان یک قربانی هستند و اگر نتوانیم این خانواده ها را تحت پوشش قرار دهیم آنان دچار آسیب های اجتماعی خواهند شد.

مجمع عمومی سالیانه انجمن حمایت از زندانیان شهرستان با حضور نماینده فرمانداری و دادستان نقده و بروجنی مدیر کل زندان های استان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان نقده، حمزه علی خانی بروجنی مدیرکل زندان های استان در این نشست با اشاره به اینکه 16 انجمن حمایت از زندانیان در سطح استان فعال هستند گفت: انجمن حمایت از زندانیان شهرستان نقده از موفق ترین انجمن های سطح استان است و اقدامات خوبی مانند ایجاد کارگاه مشارکت پویش مبارزه با ویروس کرونا، دوره های آموزشی مفید و کمک های خوب به خانواده های زندانیان را در راستای حمایت از زندانیان مخصوصا خانواده های آنها انجام داده است.

مدیرکل زندان های استان افزود: امسال با توجه به عملکرد خوب انجمن نقده بودجه ای در حدود 5 میلیارد ریال در اختیار این انجمن قرار خواهیم داد. وی ادامه داد: این انجمن های حمایت از زندانیان بر پایه کمک های مردمی و خیرین و سرمایه گذاری اعضای هیات مدیره پایه گذاری شده است و کمک های ما بصورت مقطعی است.

بروجنی گفت: فرد زندانی محصول زندان نیست، عدم کارکردهای صحیح در مجموعه جامعه است که در نهایت منجر به حضور فرد در زندان می شود و در این بین خانواده های این زندانیان یک قربانی هستند و اگر نتوانیم این خانواده ها را تحت پوشش قرار دهیم آنان دچار آسیب های اجتماعی خواهند شد.

در پایان این نشست پس از برگزاری انتخابات آقایان ایوب محبی و ماموستا تمری بعنوان بازرسان انجمن حمایت از زندانیان نقده معرفی شدند.