ساختمان جدید سرای سالمندان شهرستان نقده صبح امروز افتتاح شد

ساختمان جدید سرای سالمندان شهرستان نقده صبح امروز افتتاح شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان نقده، ساختمان جدید سرای سالمندان نقده، با حضور فرامرزی فرماندار شهرستان، نحوی نژاد معاون سازمان بهزیستی کشور، امامان جمعه، مدیر کل سازمان بهزیستی استان، جمعی از مسئولین ادرات، اعضای هیئت مدیره سرای سالمندان نقده و جمعی از خیرین شهرستان، افتتاح شد.
ساختمان جدید سرای سالمندان شهرستان نقده دارای متراژ عرصه 3180 متر مربع، 750 متر مربع متراژ عیان و دارای سقف بتون آرمه، با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و صد میلیون تومان به بهربرداری رسید.