فرامرزی در ششمین جلسه شورای آموزش و پرورش:

آموزش و پرورش و شورای آموزش و پرورش بعنوان ارکان اصلی و تأثیر گذار در بحث تعلیم و تربیت است

آموزش و پرورش و شورای آموزش و پرورش بعنوان ارکان اصلی و تأثیر گذار در بحث تعلیم و تربیت است
ششمین جلسه شورای آموزش پرورش به ریاست فرامرزی فرماندار شهرستان و با حضور دیگر اعضاء، در محل سالن جلسات مدرسه شاهد فرشتگان نقده تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان نقده، در این جلسه فرامرزی هدف اصلی شورای آموزش و پرورش را استفاده از ظرفیت کلیه ارگان ها در جهت پیشبرد برنامه های تعلیم و تربیت دانست و گفت: تعالی جامعه و تربیت فرزندان این مرز و بوم که آماده خدمت برای آینده کشور می شوند وظیفه آموزش و پرورش است.
رییس شورای آموزش و پرورش شهرستان اظهار داشت: آموزش و پرورش و شورای آموزش و پرورش بعنوان ارکان اصلی در بحث تعلیم و تربیت است و تأثیر گذار در سایر شاخص ها در حوزه مدیریت شهری و همچنین در بعد علمی است.
فرامرزی در ادامه سخنان خود طرح نماد را در بحث نظام مراقبت های اجتماعی، پالایش استعدادهای شهرستان و شناسایی نقاط ضعف و قوت دانش آموزان و جوانان، تأثیرگذار و حائز اهمیت دانست.
 در ادامه جلسه در خصوص موضوعات دانشگاه فرهنگیان، سرویس مدارس، طرح نماد و برنامه ریزی برای گرامیداشت هفته شوراهای دانش آموزی بحث و گفتگو شد.