گزارش تصویری: دیدار چهره به چهره فرامرزی فرماندار نقده با مردم شریف شهرستان