جلسه مشورتی درخصوص وضعیت بازار دواب محمدیار، به ریاست منوچهر شاکر سرپرست فرمانداری شهرستان برگزار شد

جلسه مشورتی درخصوص وضعیت بازار دواب محمدیار، به ریاست منوچهر شاکر سرپرست فرمانداری شهرستان برگزار شد
صبح امروز جلسه مشورتی بررسی مسائل و مشکلات بازار دواب بخش محمدیار به ریاست سرپرست فرمانداری و با حضورفرمانده انتظامی شهرستان، بخشداران و شهرداران نقده و محمدیار و رئیس شورای اسلامی شهر محمدیار، در محل فرمانداری نقده تشکیل شد.

 

صبح امروز جلسه مشورتی بررسی مسائل و مشکلات بازار دواب بخش محمدیار به ریاست سرپرست فرمانداری و با حضورفرمانده انتظامی شهرستان، بخشداران و شهرداران نقده و محمدیار و رئیس شورای اسلامی شهر محمدیار، در محل فرمانداری نقده تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری نقده، در این جلسه پس از بحث و تبادل نظر، مقرر شد بخشداری، شهرداری،  شورای اسلامی و سایر متولیان بخش محمدیار جهت فراهم نمودن زیرساخت های لازم در بازار دواب طبق پروتکل های بهداشتی مبارزه با ویروس کرونا اقدمات لازم را صورت دهند.

پیشنهاد بازگشایی این بازار نیز جهت بررسی به ستاد مدیریت ویروس کرونای استان ارسال خواهد شد و تا اخذ نتیجه، بازار دواب محمدیار همچنان تعطیل و هر گونه فعالیت در این بازار تا اطلاع ثانوی ممنوع خواهد بود.