آیین گرامی‌داشت سالروز ورود اولین کاروان آزادگان به آغوش میهن اسلامی و همچنین تجلیل از آزادگان سرافراز شهرستان نقده