اطلاعیه قطعی گاز در برخی از نقاط شهر

اطلاعیه قطعی گاز در برخی از نقاط شهر

 

بسمه تعالی


اطلاعیه قطعی گاز در بر خی نقاط شهرستان


به اطلاع همشهریان محترم می رساند  به دلیل اتصال خطوط جدید به شبکه گازدار در بخشی از نقاط شهرستان و تزریق گاز در روزهای شنبه مورخه 6/7/98 و یکشنبه 7/7/98 از روستاهای بالقچی و کوزه گران جریان گاز تعدادی از مشترکین مطابق جدول زیر قطع خواهد شد.
 

ردیف

محدوده قطعی گاز

تعداد مشترک

تاریخ قطعی گاز

خانگی

تجاری

تجاری ویژه

1

بلوار شهدا کوی سهند

110

0

1

06/07/98

2

روستای بالقجی

80

1

0

07/07/98

3

روستای کوزه گران مسکن مهر

50

0

0

07/07/98