بازدید منوچهر شاکر فرماندار شهرستان از کارخانه تولید اکسیژن نقده

به گزارش روابط عمومی فرمانداری نقده، صبح امروز فرماندار شهرستان به اتفاق رئیس برق منطقه ای نقده از کارخانه اکسیژن ساز واقع در شهرک صنعتی نقده بازدید بعمل آورد و از نزدیک در جریان مسائل و مشکلات این کارخانه قرار گرفت.