ملاقات عمومی فرامرزی فرماندار نقده با اقشار مختلف مردم