گزارش تصویری: بازدید فرماندار شهرستان نقده از روند توسعه بیمارستان امام خمینی(ره) نقده