فرماندار شهرستان در اولین جلسه کارگروه اشتغال سال 98:

مسوولین شهرستان با تمام توان راه را برای سرمایه گذاران و متقاضیان طرح های اشتغال زا هموار نمایند

مسوولین شهرستان با تمام توان راه را برای سرمایه گذاران و متقاضیان طرح های اشتغال زا هموار نمایند
اولین جلسه کارگروه اشتغال شهرستان نقده به ریاست فرامرزی فرماندار این شهرستان، تشکیل شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری نقده، در این جلسه فرامرزی فرماندار شهرستان اظهار داشت: برای دستیابی به اشتغال پایدار باید به رونق اقتصادی، ایجاد فضای مناسب برای کسب و کار و حمایت از تولید در شهرستان توجه کرد.

فرامرزی در ادامه از اعضای جلسه خواست، راهکارها و پیشنهادات خود را  در راستای حمایت بیشتر از رونق تولید و فرآیندهای شکوفایی اقتصادی شهرستان ارائه نمایند و با برنامه ریزی دقیق علمی و عملی، در این مسیر تلاش مضاعف نمایند.

وی تأکید کرد: اعضاء می بایست در بررسی طرح های تولیدی و توجیح اقتصادی طرح، اشتغال زایی، برگشت سرمایه و دستیابی به بازار مصرف توجه کنند و با تمام توان راه را برای سرمایه گذاران و متقاضیان طرح های اشتغال زا، هموار نمایند.