گزارش تصویری: همایش بزرگداشت حماسه 9 دی در شهرستان نقده با حضور فرامرزی فرماندار شهرستان