نشست ویژه بانوان کارآفرین و فعال عرصه اقتصادی شهرستان برگزار شد

نشست ویژه بانوان کارآفرین و فعال عرصه اقتصادی شهرستان برگزار شد
به گزارش روابط عمومی فرمانداری نقده، صبح امروز نشست ویژه بانوان کارآفرین و فعال عرصه اقتصادی شهرستان با حضور مسوول امور بانوان فرمانداری و جمعی از مسوولین ادارات با  محوریت بررسی مسائل و مشکلات بانوان فعال در عرصه اقتصاد، در محل سالن جلسات فرمانداری برگزار گردید.


به گزارش روابط عمومی فرمانداری نقده، صبح امروز نشست ویژه بانوان کارآفرین و فعال عرصه اقتصادی شهرستان با حضور مسوول امور بانوان فرمانداری و جمعی از مسوولین ادارات با  محوریت بررسی مسائل و مشکلات بانوان فعال در عرصه اقتصاد، در محل سالن جلسات فرمانداری برگزار گردید.

گفتنی است در این جلسه مسئولین ادارات بطور جداگانه در رابطه با حوزه کاری خود از جمله قوانین بیمه ها،  قانون کار و همچنین آموزش های لازم در خصوص برندسازی محصولات به بانوان حاضر در جلسه ارائه دادند.