فرماندار نقده:

نظارت و بازرسی ها از نانوایی های شهرستان تشدید می شود

نظارت و بازرسی ها از نانوایی های شهرستان تشدید می شود
صبح امروز کمیته تخصصی آرد نان شهرستان به ریاست فرماندار و با حضور روسای ادارات صنعت، معدن تجارت، غله و اتاق اصناف با موضوع بررسی مسائل و مشکلات حوزه آرد و نان شهرستان تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری نقده، فرماندار شهرستان در خصوص مدیریت توزیع آرد و نظارت دقیق بر پخت نان در حوزه شهرستان از نظر کمی و کیفی اظهار داشت: نظارت و بازرسی ها باید بطور جد و بصورت مستمر انجام گرفته و تخلفات را احصاء و گزارش نمایند. در صورت مشاهده هرگونه تخلف از سوی نانوایان برخورد جدی و بدون اغماض توسط مسئولین امر صورت گیرد.

فرماندار شهرستان بیان کرد: با توجه به اینکه یک کیلو هم از سهمیه تخصیصی براساس سرانه جمعیتی شهرستان به نانوایان کسر نگردیده است، ضرورت دارد نظارتها در این حوزه تشدید تا علت اصلی وضع موجود مشخص شود و تدابیر لازم برای حل مشکل اتخاذ گردد

در این جلسه پیرامون گزارش بازرسی های اعضای کمیته وکنترل و نظارت بر سهمیه آرد و عملکرد واحدهای نانوایی حوزه شهرستان بحث و تبادل نظر شد و در این خصوص تصمیمات مقتضی اتخاذ گردید.