گزارش فرماندار نقده از خدمات چهل ساله نظام و طرح های قابل افتتاح در چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در نقده