دیدار جمعی از اصحاب رسانه با فرماندار شهرستان

دیدار جمعی از اصحاب رسانه با فرماندار شهرستان

 به گزارش روابط عمومی فرمانداری نقده، جمعی از اصحاب با حضور در فرمانداری با منوچهر شاکر فرماندار نقده دیدار و گفتگو کردند.

در این دیدار درخصوص دغدغه های اصحاب رسانه، هم افزایی و تعامل مسوولین ادارات و خبرنگاران و افزایش نشاط در فضای رسانه ای شهرستان بحث و گفتگو شد.

فرماندار نقده در این نشست، انتقاد منصفانه را حق رسانه دانست و افزود: برای ارتقاء کیفیت خدمات قابل ارائه در شهرستان نیازمند نقد سالم هستیم.

وی از اصحاب رسانه خواست با استفاده از خرد جمعی در کنار نقدهای منصفانه در مسائل مختلف راهکار منطقی نیز ارائه نمایند.