بازدید سرپرست فرمانداری نقده از مصلای درحال ساخت امام علی(ع)

به گزارش روابط عمومی فرمانداری نقده،شاکر سرپرست فرمانداری این شهرستان به همراه امام جمعه واعضای شورای تامین از مصلای درحال ساخت امام علی(ع) بازدید کرد.