معاون عمرانی فرمانداری نقده:

با مدیریت صحیح تالاب های شهرستان علاوه بر کمک به مسائل زیست محیطی، می توان در زمینه گردشگری نیزاقدام نمود

با مدیریت صحیح تالاب های شهرستان علاوه بر کمک به مسائل زیست محیطی، می توان در زمینه گردشگری نیزاقدام نمود
جلسه مدیریت جامع تالاب سولدوز به ریاست جعفر حسین فام معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری شهرستان نقده برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی فرمانداری نقده، این جلسه با حضور اعضای کارگروه مدیریت جامع تالاب سولدوز و مسوولین استانی و کارشناس کشوری برگزار شد.

جعفر حسین فام معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری با اشاره به اینکه شهرستان نقده بعنوان شهر تالاب ها در سطح کشور معرفی شدهاست، افزود: این شهرستان با دارابودن 19 تالاب فصلی و دائمی یکی از قطب های تالابی کشور به شمار می رود، که میتوان با مدیریت صحیح در زمینه گردشگری مورد توجه قرار گیرد.

معاون عمرانی فرمانداری یکی از مشکلات عمده این تالاب انسان ساخت را قرار گرفتن در منطقه دلتای نظامی دانست و تصریح کرد: برای رفع پاره ای از مشکلات آن باید از طریق مسئولین ملی اقدام شود تا مقدمات بین المللی شدن آن را فراهم کنیم .