دیدار فرماندار نقده با اصحاب رسانه

مرتضی فرامرزی فرماندار شهرستان نقده با حضور در دفتر صدا و سیمای و نشریه ارمغان آذربایجان، روز خبرنگار را به خبرنگاران و کارکنان آنها تبریک گفت.