بازدید فرماندار شهرستان نقده از نحوه رعایت پروتکل های بهداشتی در سطح شهر

 به گزارش روابط عمومی فرمانداری نقده، عصر امروز منوچهر شاکر فرماندار شهرستان بهمراه سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت، رییس اتاق اصناف، نماینده شبکه بهداشت و درمان و اماکن نیروی انتظامی از نحوه رعایت پروتکلهای بهداشتی و محدودیتهای کرونایی در سطح شهر بازدید کردند.

 در این بازدیدها یک مجموعه ورزشی سرپوشیده و چندین مغازه که پروتکلهای بهداشتی را رعایت نمی کردند، پلمپ شدند.