حضور فرماندار نقده در سطح شهر، دیدار با مردم و رسیدگی به مشکلات مردمی