دیدار رییس امور شعب حوزه جنوب استان بانک ملی با فرماندار شهرستان

دیدار رییس امور شعب حوزه جنوب استان بانک ملی با فرماندار شهرستان

به گزارش روابط عمومی فرمانداری نقده، صبح امروز رئیس امور شعب بانک ملی در جنوب استان به اتفاق رئیس بانک ملی شهرستان با حضور در فرمانداری با فرماندار شهرستان دیدار و گفتگو کردند.

در این دیدار مسائل و مشکلات مرتبط با امورات بانک ملی شهرستان علی الخصوص سهولت در روند اعطای تسهیلات به متقاضیان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.