پنجمین جلسه شورای فرعی مبارزه با مواد مخدر شهرستان در سال 98، به ریاست فرامرزی فرماندار نقده برگزار شد

پنجمین جلسه شورای فرعی مبارزه با مواد مخدر شهرستان در سال 98، به ریاست فرامرزی فرماندار نقده برگزار شد

 

به گزارش روابط عمومی فرمانداری نقده، فرامرزی فرماندار شهرستان در ابتدای جلسه ضمن تأکید بر رهنمودهای مقام معظم رهبری(مد) و ریاست جمهور در امر مردمی کردن مبارزه با مواد مخدر، اظهار داشت: بمنظور فرهنگ سازی در جهت کاهش و پیشگیری از شیوع مواد مخدر می بایست تمامی نهادها و دستگاه های اجرایی پای کار باشند و آحاد مردم نیز در این زمینه مسئولین را یاری نمایند، اگر در امر پیشگیری و آگاه سازی کوتاهی شود تبعات و معضلات بسیاری برای کشور بهمراه خواهد داشت.

وی در ادامه سخنان خود از اعضای جلسه به ویژه از اداره آموزش و پرورش خواست: با توجه به سند تحول بنیادین آموزش و پرورش با همکاری تمامی نهادها نسبت به آگاه سازی دانش آموزان و والدین آنها، در طول سال اقدام نمایند

فرامرزی در پایان، ادارات کمیته امداد امام خمینی(ره) و صنعت، معدن و تجارت شهرستان را مکلف کرد تا با برنامه ریزی و سیاست گذاری مناسب در جهت فرهنگ سازی و آگاهی دهی به جامعه هدف خود، در طول سال اقدام نمایند.