فرامرزی فرماندار شهرستان نقده زنگ انقلاب را در مدرسه شاهد طیبه بصدا در آورد

فرامرزی فرماندار شهرستان نقده زنگ انقلاب را در مدرسه شاهد طیبه بصدا در آورد
مراسم زنک انقلاب با حضور فرامرزی فرماندار شهرستان، امام جمعه اهل تسن، اعضای شورای تأمین و شورای اداری، در محل مدرسه شاهد طیبه نقده برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان نقده، فرامرزی فرماندار شهرستان در این مراسم طی سخنانی عنوان کرد باید با علم اندوزی و تلاش شبانه روزی ایران اسلامی را به قله های توسعه و پیشرفت برسانیم. وی افزود برای توسعه و پیشرفت و رسیدن به قله های ترقی باید در راستای توصیه ها و رهنمود های مقام معظم رهبری قدم برداریم.
 فرماندار شهرستان با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری(مد) شاگردی خوب است به شرط آنکه دائمی نباشد. به امید آن روز که ایران اسلامی در بحث علم و فن آوری های نوین حرف اول را در دنیا بزند.