جعفر حسین فام بعنوان معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری معرفی شد

جعفر حسین فام بعنوان معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری معرفی شد

با حکم استاندار آذربایجان غربی  معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی امور عمرانی  فرمانداری نقده  منصوب شد

محمدصادق معتمدیان استاندار آذربایجان غربی، طى حکمى "جعفرحسین فام " را به  عنوان  "معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی امور عمرانی  فرمانداری نقده "  منصوب کرد.